Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni list grada Kikinda“, broj 17/2017), i člana 32. Odluke o gradskoj upravi („Službeni list grada Kikinda“, broj 22/2016) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-1/2018 od 13.07.2018.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs

Nazad