Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018- dr. zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18) i člana 52. stav 1. tačka 3. Statuta grada Kikinde gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA/PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ZA 2019. GODINU

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o raspodeli sredstava

Nazad