Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18), člana 52. i 95. stav 2. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 21.01.2019. raspisuje

KONKURS

za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2019. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Nazad