Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 5 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i članova 60, 104 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Kikinda za 2019. godinu koji je usvojen 18.02.2019. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu broj 1008-101-1/2019 od 07.05.2019. godine.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE- FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA(LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Nazad