Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Odluke o budžetu grada Kikinde za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/18), člana 136. Statuta grada Kikinde, Ugovora o sufinansiranju Programa podrške razvoja i promocije ženskog inovativnog preduzetništva za 2019. godinu u Republici Srbiji od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Gradonačelnik grada Kikinde dana 09.07.2019. raspisuje

KONKURS
za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za podršku razvoja ženskog inovativnog preduzetništva na teritoriji grada Kikinde za 2019. godinu pod nazivom ,,Mlade žene budući potencijal društva“

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite rešenje o raspodeli sredstava
 

Nazad