Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 4. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2019. godinu („Službeni list grada Kikinda“, broj 33/2019), i člana 31. Odluke o organizaciji gradske uprave grada Kikinde („Sl. list grada Kikinda“, broj 9/2019 i 20/2019) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj: III-04-111-1/2019 od 15.11.2019.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite interni konkurs 

Nazad