Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 3. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2019). Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 13.01.2020. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za 2020. godinu
za sufinansiranje
-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)
i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje

-POSEBNIH PROGRAMA-
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Preuzmite obrazloženje

Nazad