Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 3. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2019). Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 13.01.2020. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa-
(osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde
za 2020. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Preuzmite obrazloženje

Nazad