Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima, („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/201 – dr. Zakoni i 44/2018 -dr.zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/20), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 33/19), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 22.01.2020. donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2020. godinu i raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2020. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Nazad