Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama («Službeni glasnik RS», br. 36/06), članova 55. i 136. stav 1. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu («Službeni list Grada Kikinde», br.33/2019) i Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Kikinde («Službeni glasnik RS», br. 1/2020 od 17.01.2020. godine) Komisija za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Kikinde za 2020. godinu je dana 14.02.2020. godine doneo

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU

Javni konkurs se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica na području grada Kikinde koji se realizuju u 2020. godini.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica utvrđen je Odlukom o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u okviru programa 1201-Razvoj kulture i informisanja, pozicije 194.1 Dotacije verskim zajednicama.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Nazad