Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), člana 48. stav 3., člana 49. stav 2., člana 50. stav 2., člana 95. stav 1., člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon i 86/19 - dr. zakon), člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 95/16), člana 59. i člana 75. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Gradsko veće grada Kikinde, dana 29.10.2020. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA
NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
GRADA KIKINDE
na pet godina

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

Nazad