Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 25/2020) na sednici Gradskog veća donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa - (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje

GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)


Predmet konkursa predstavlja raspodelu sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu Grada Kikinde za 2021. godinu namenjenih godišnjim / redovnim programima (osnovnim programskim aktivnostima sportskih klubova / udruženja / organizacija) u takmičarskom sportu, na teritoriji Grada Kikinde.


Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Zaključak

Nazad