Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon i 47/2018), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu sa projekcijama na 2022. i 2023. godinu («Službeni list Grada Kikinde», br.25/2020), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine Komisija za dodelu sredstava za podsticanje i razvoj mladih talenata Grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) dana 10.02.2021. godine, raspisuje

K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ
MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2021. GODINI

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Rešenje o raspodeli sredstava 2

Rešenje o raspodeli sredstava 3

Rešenje o raspodeli sredstava 4

Rešenje o raspodeli sredstava 5

Nazad