Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), Člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 9/2021) i člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 19.05.2021. doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2021. godinu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje

Nazad