Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon i 157/20 – dr. zakon) i člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16), člana 5. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 17/17) i člana 36. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 26/20 i 6/21), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava:

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Nazad