Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 5 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za perid od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i članova 60, 104 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu koji je usvojen 23.04.2021. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 1008-101-3/2021 od 06.07.2021. godine.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA(LAPZ SUFINANSIRANJE)

Raspisuje

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Nazad