Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2021. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 9/2021), člana 136. Statuta grada Kikinde i člana 2. Rešenja Gradskog veća Grada Kikinde broj II-06-30/2021 od 07. 09. 2021.godine, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬08. 09. 2021. doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti udruženja građana za 2021. godinu III poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o raspodeli sredstava

Nazad