Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 20. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) na sednici Gradskog veća održanoj dana 22.12.2021. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje –

POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2022. godinu za sufinansiranje
- POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite zaključak

Nazad