Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije” broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 - drugi zakon i 47/2018), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde” broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Službeni list Grada Kikinde“, broj: 33/21), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine Gradonačelnik dana, 10.02.2022. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2022. GODINI

Raspisuje se Konkurs za dodelu novčanih sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata na teritoriji Grada Kikinde.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Rešenje o dodeli sredstava

Rešenje o raspodeli sredstava 1

Rešenje o raspodeli sredstava 2

Rešenje o raspodeli sredstava 3

Nazad