Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 33/2021) na sednici Gradskog veća održanoj dana 9.3.2022. godine, donelo je sledeći:

3AKLJUČAK

o raspisivanju Javnog konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje

- PROGRAMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA -
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2022. godinu za sufinansiranje

- PROGRAMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA -
(programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite rešenje

Nazad