Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj: 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj:401-00-00074/2022-01/5 od 03.03.2022. godine, člana 8. stava 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu („Službeni list grada Kikinde”, broj: 33/21), člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o raspisivanju konkursa i raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2022. godini na teritoriji Grada Kikinde, broj: V-642-1/2022:

GRAD KIKINDA
GRADONAČELNIK

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kikinde u 2022. godini

Preumite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obrazac prijave

Nazad