Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014-drugi zakon, 101/2016-drugi zakon i 47/2018), člana 59 i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni list grada Kikinde", br. 25/2021), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde", br. 1/2020 od 17.01.2020. godine), Gradonačelnik grada Kikinde dana 23.05.2022. donosi

REŠENJE

o raspodeli sredstava sa šeste sednice po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2022. godinu

 

Preuzmite rešenje

Nazad