Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 4. Odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 27/2019) raspisuje :

 

JAVNI POZIV
za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja
za 2022. godinu

Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2022. godinu.

Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Kikinde. Gradska priznanja, pak, dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem tj. sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada, postignuta u godini u kojoj se vrši dodela.

Predloge za dodelu nagrada i priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde.

Predlog se dostavlja pisano i podatke o kandidatu i ishodima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže i eventualne dokaze koji potvrđuju navode obrazloženja.

Predlozi se dostavljaju do 20. decembra 2022. godine, na adresu:

GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Kancelarija br. 80
Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda
sa naznakom: ZA NAGRADU GRADA KIKINDE.

 

Nazad