Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 32/2022) na sednici Gradskog veća održanoj dana 21.12.2022. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda
za 2023. godinu za sufinansiranje- GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda
za 2023. godinu za sufinansiranje

-GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-
(PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

 

 

Tekst konkursa

Obrazloženje

Aplikacioni formular

Zaključak
 

Nazad