Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 32/2022), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana ¬¬¬05. 01. 2023. doneo je


ZAKLJUČAK


o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti
udruženja građana za 2023. godinu
 

 

Tekst konkursa

Model obrasca prijave na konkurs

Model obrasca predloga programa

Budžet programa projekta

Izjava o prihvatanju obaveze

Rešenje o imenovanju komisije

Rešenje o dodeli sredstava

 

Nazad