Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 111. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11 i 117/22 - odluka US), član 20. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/07, br. 83/14 - dr.zakon, 101/16 - dr.zakon, 47/18 i 111/21 - dr.zakon), člana 59. stav 1 tačka 20. i člana 136. Stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) i Pravilnika o izmeni pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju-energetski vaučer za plaćnje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 4/2023), gradonačelnik grada Kikinde, dana 09. 03. 2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA SA TERITORIJE
GRADA KIKINDE

 

 

Javni poziv

Prijavni obrazac

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa podnetih na javnom pozivu

Rešenje u otvrđivanju prava na subvenciju
 

Nazad