Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/14, 58/15 i 12/16  autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći Republike Srbije Broj 401-00- 00017/2023-01/2 od 19.01.2023. godine, člana 8. stava 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 73/19), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16, 8/17 i 6/23), Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025 godinu („Službeni list grada Kikinde”, broj 32/22), člana 136. Statuta grada
Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19), Odluke o raspisivanju konkursa i raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2023. godini na teritoriji grada Kikinde, broj V-642-1/2023


GRAD KIKINDA
GRADONAČELNIK
r a s p i s u j e
K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini

 

 

Tekst konkursa

Dokumentacija za prijavu projekta

Dokumentacija za pravdanje realizacije projekta

RRešenje o imenovanju stručne komisije

 

Nazad