Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Sl. list grada Kikinde“, br. 32/2022), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik grada Kikinde dana 12.04.2023. doneo je


ZAKLJUČAK


o raspisivanju Konkursa za finansiranje programa/projekata iz oblasti
organizovanja saobraćajno-vaspitnih programa za decu i mlade za 2023. godinu

 

Tekst konkursa

Komisija

Prilog 1 -Model obrasca prijave na konkurs

Prilog 2- Model obrasca predloga programa

Prilog 3- Budžet programa projekta

Prilog 4 -Izjava o prihvatanju obaveze

Rešenje o raspodeli sredstava
 

Nazad