Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 32/13 i 14/22 – dr. zakon), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje
Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), dana 20. februara 2023.godine


NACIONALNA SLUŽBA ZA
ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U
SARADNJI SA GRADOM KIKINDA
(LAPZ SUFINANSIRANJE)
Raspisuje
JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U
2023. GODINI

 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2023. godini Kikinda

Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2023. godinu

 

Nazad