Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 10. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16), člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 59. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 32/2022) Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista sa teritorije grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 9/23), gradonačelnik grada Kikinde dana, 08. 08. 2023. godine doneo je


ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu
za sufinansiranje - PROGRAMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA

 

 


Tekst konkursa

Aplikacioni formular stipendije 2023

Rešenje o raspodeli sredstava

 

 

Nazad