Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 – dr. zakon i 123/21 – dr. zakon), člana 11., 12., 12a. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/16 i 12/22) i člana 37. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 33/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde oglašava

 

J A V N I  K O N K U R S
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

 

Izjava 1

Izjava 2

Javni konkurs u 2023 - lica

Nazad