Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon, 47/2018 i 111/2021– drugi zakon), člana 59. i člana 136. stava 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Izmena i dopuna odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni list Grada Kikinde“, br. 19/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 1/2020 od 17.01.2020. godine), Gradonačelnik grada Kikinde dana, 23. 10. 2023. godine, donosi


R E Š E NJ E
o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde za 2023. godinu

 

Preuzmite rešenje

Nazad