Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 32/2022), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine), Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde u 2023. godini broj V-6-1-1/2023 od dana 26.04.2023. godine i Rešenja o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde u 2023. godini broj V-6-1-4/2023 od dana 23.10.2023. godine Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske zajednice donosi:

 

OBAVEŠTENJE
O
K O N K U R S U
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ
MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2023. GODINI

 

 

Preuzmite obaveštenje

Nazad