Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 8. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16), člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 129/2007, 83/2014- drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon , 47/2018 i 111/2021 – drugi zakon), člana 55. i člana 136. stav 1. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19), Izmena i dopuna odluke o budžetu grada Kikinde za 2023. godinu sa projekcijama na 2024. i 2025. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 19/2023) , gradonačelnik grada Kikinde dana, 10. 11. 2023. godine doneo je

ZAKLJUČAK

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2023. godinu za sufinansiranje –PROGRAMA DODATNE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U 2023. GODINI

 

Tekst konkursa

Aplikacioni formular

Nazad