Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i dr. zakon 44/2018 i dr. zakon ), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni list Grada Kikinde“, br. 1/2020), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, br. 24/2023), člana 136. Statuta grada Kikinde, gradonačelnik Grada Kikinde dana 29.12.2023. doneo je
 

ZAKLJUČAK
o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje i finansiranje programa/projekata iz oblasti
udruženja građana za 2024. godinu

 

Tekst konkursa

Model obrasca

Prijava za konkurs

Budžet programa

Izjava o prihvatanju obaveze


 

Nazad