Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. Stav 1.tačka 20 Statuta grada Kikinda („Službeni list rada Kikinde“ br.4/19), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od 2024. godine, donelo je :
Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog Sekretarijata za javne službe, udruženja građana i verske zajednice za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za Godišnje redovne programe - plaćeni sportski trener za 2024. godinu.
2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu – iz sredstava namenjenih za Godišnje redovne programe - plaćeni sportski trener

 

Preuzmite zaključak

Nazad