Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. Stav 1.tačka 20 Statuta grada Kikinda („Službeni list rada Kikinde“ br.4/19), Gradsko veće Grada Kikinda na sednici od . . 2024. godine, donelo je :

Z A K LJ U Č A K


1. Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za POSEBNE PROGRAME - sufinansiranja potreba u oblasti sporta za 2024. godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz budžeta Grada Kikinda za 2024. godinu – iz sredstava namenjenih za POSEBNE PROGRAME

 

Preuzmite zaključak
 

Nazad