Grb Kikinde

Budžet

Informacije o budžetu grada

Završni račun Budžeta za 2017. godinu

Preuzmite odluku o Završnom računu Budžeta

Završni račun Budžeta za 2016. godinu

Preuzmite odluku o Završnom računu Budžeta

Završni račun Budžeta za 2015. godinu

 Preuzmite odluku o Završnom računu Budžeta