Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2011.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za JANUAR mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.


Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.31% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (26.13 %), odnosno 9.67% neispravnih uzoraka za sela, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (11.29%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 94.2% neispravnosti, dok 5.88% čine termotolerantne koliformne bakterije, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 100.0% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, što je takođe zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike