Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2019.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (10,29%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 12,9% i niži je u odnosu na prethodni mesec (14,58%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,2 % zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 100 % PA), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 9,67 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 3,22% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), (struktura: 75% AMB i 25% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 13,33% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, a u 87,09%, bila je povećana koncentracija amonijaka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.98 mg/l, a u selima 23,05 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.124 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.89ºCoPt skale, a u selima 28,87 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike