Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2019.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 119 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 71 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 14,08% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,16%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6,25%. i višestruko je niži u odnosu na prethodni mesec (23,52%.). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,81 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 2,81 % zbog prisustva Strepococcus faecalis-a (SF) 8,4% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 20% AMB, 20% SF, 60 % PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 4,16 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, i 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 66,6% AMB, i 33,3% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. U selima je povećan utrošak KMnO4 u 85,41%, boja u 100%, koncentracija amonijaka u 89,58% i koncentracija gvožđe u 6,25%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.0 mg/l, a u selima 22,38 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36,48ºCoPt skale, a u selima 30,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike