Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2011.

datum : 02.11.2011
DEL.broj :

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za oktobar mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.

Tokom oktobra meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.45% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (13.88%), odnosno 29.03% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (26.25 %). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je najbolja struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 83.3% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 11.1% termotolerantne koliformne bakterije i 5.55% netermotolerantne koliformne bakterije, što je značajno nepovoljnija struktura mikrobiološke neispravnosti u odnosu na grad.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike