Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2020.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 63 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 33 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 6,06 % neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 10,00 %., i niži je u odnosu na prethodni mesec (16,66%.). U gradu 6,06 % uzoraka je bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB (2 uzorka) (struktura: 100 % AMB) što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti ali je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 10% uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB (struktura: 100% AMB) što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti i zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 76,6%, utrošak KMnO4 u 80% uzoraka, i gvožđe u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,63 mg/l, a u selima 21,85 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,23 mg/l, a u selima 1,14 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35 ºCoPt skale, a u selima 30 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike