Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2020.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 65 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 33 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada i 32 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad, što je isto kao i prethodnog meseca (0%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 9,37%., i niži je u odnosu na prethodni mesec (11,11%.). U selima je 6,25% uzoraka bilo neispravno zbog prisustva Streptokoka fekalnog porekla (SF), a 3,12% je bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 66,6% Streptokok fekalnog porekla i 33,3% AMB) što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 81,25 %, utrošak KMnO4 u 87,5 % uzoraka, gvožđe u 6,25% i mutnoća u 3,12%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,74 mg/l, a u selima 22,67 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,41 mg/l, a u selima 1,16 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,85 ºCoPt skale, a u selima 30,94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike