Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2021.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 105 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 56 u gradu Kikindi i 49 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 54 uzoraka iz grada i 49 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 16.07% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 3.22%) i značajno je viši u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 8,16% i takođe je viši u odnosu na prethodni mesec (0%.). U gradu je 12,5% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1,78% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF) i 1,78% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (Struktura: 77,77% AMB, 11,11% SF, 11,11% PA). U selima je 6,12% neispravnih uzoraka, neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2,04% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (SF) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, kao ni struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 89,58% uzoraka, koncentracija amonijaka u 91,83% uzoraka i koncentracija gvožđa u 2,04%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,46 mg/l, a u selima 22,12 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,3 mg/l, a u selima 1,23 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,28 ºCoPt skale, a u selima 30,1 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike