Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2022.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 69 uzorak vode za piće u našoj Opštini od kojih 39 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 39 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 7,55%) i niži je procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 0% i isti je u odnosu na prethodni mesec (0%.). Struktura neispravnosti je izlišna, obzirom da su svi uzorci ispravni. Procenat neispravnosti za grad i za sela je odličan, obzirom da su svi uzorci bili mikrobiološki ispravni.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 86,67% uzoraka, koncentracija amonijaka u 83,33%, i koncentracija gvožđa u 16,67%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,19 mg/l, a u selima 22,12 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,45 mg/l, a u selima 1,21 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38,0 ºCoPt skale, a u selima 31,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike