Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2012.

datum : 09.03.2012

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za februar mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.
Tokom februara meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti izražene preko utroška KMnO4 (kalijumpermanganat) što je indirektan parametar sadržaja organskih materija, povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 22.22% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19.09%), odnosno 13.75% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6.45%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da 100% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, što najpovoljnija struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 72.7% neispravnosti, 9.1% (1 uzorak) čine termotolerantne koliformne bakterije, 9.1% (1 uzorak) sulfitoredukujuće klostridije, a 9.1% (1 uzorak) ostale bakterije, indikatori fekalnog zagađenja, što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti..
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike