Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2011.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za FEBRUAR mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.


Tokom FEBRURA meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 11.11% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19.31%), odnosno 5.0% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (9.67%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 75% neispravnosti, dok 8.33% čine termotolerantne koliformne bakterije a 16.6% pseudomonas aeruginosa, što je nezadovoljavajuća struktura neispravnost, ali se može toleratiti obzirom da je mali broj neispravnih uzoraka. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 75.0% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, a 25% sulfitoredukujuće klostridije, je nezadovoljavajuća struktura neispravnost, ali se može toleratiti obzirom da je mali broj neispravnih uzoraka (1 uzorak).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike