Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2011.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za MART mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.


Tokom MARTA meseca uzorkovano je 210 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 130 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 64 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 21.53% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.11%), odnosno 5.0% neispravnih uzoraka za sela, što je isti procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (5.0%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 92.8% neispravnosti, dok 3.57% čine termotolerantne koliformne bakterije a 3.57% pseudomonas aeruginosa, što je relativno zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 100.0% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike