Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2014.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.35 mg/l, a u selima 21.7 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.9 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37.26 ºCoPt skale, a u selima 30.6 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 9.52% neispravnih uzoraka, što je relativno zadovoljavajući procenat neispravnosti ali viši u odnosu na prethodni mesec (7.81%), odnosno 5.55% neispravnih uzoraka za sela, što je drastično niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 8.3% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1.2% zbog Streptococcus faecalis (struktura: 87.5% AMB, 12.5% Streptococcus faecalis). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3.7% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.8% zbog Streptococcus faecalis (struktura: 66.3% AMB, 33.3% Streptococcus faecalis).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka zadovoljavajući u selima i a skoro zadovoljavajući u gradu sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike